Texint Barris Cooperatius

Home » Uncategorized » 2.-El sistema de finances ètiques i solidàries (13 març 19’30h)

2.-El sistema de finances ètiques i solidàries (13 març 19’30h)

Archives

Un dels àmbits que ha despertat més interès és el de les finances ètiques i les alternatives al sistema bancari. Tant des d’un punt de vista personal com per finançar projectes.

Ramon Pasqual; coordinador Coop57

Jordi Via; Arç Cooperativa d’Aseguraces

Oriol Tusón; membre fundador de la secció local del Barcelonès Nord de Coop57

La darrera i vigent crisi sistèmica del capitalisme no es pot explicar sense la preeminència del sistema financer per sobre dels altres circuits de creació de valor.  A partir dels anys 70 del segle passat, amb la desregulació dels sistemes financers al món anglosaxó, el poder que prengueren les entitats financeres tingué un nou impuls. A les formes de negoci clàssiques de les entitats financeres (el sistema dipòsits/préstecs)  se li afegiren tot un seguit de mecanismes i noves entitats (vehicles d’inversió, operadors transnacionals, …) que foren la punta de llança del que més tard hem anomenat globalització. Aquest sistema financer contemporani va mostrar el seu poder i el seu grau d’intimitat amb el sistema a partir de la crisi de les subprime que esclatà el juliol del 2007 i la seva posterior conversió en la crisi del deute, quan els estats transferiren deute privat a deute públic i assumiren l’immens forat econòmic generat per l’activitat desregulada i sense aturador de les sofisticades eines financeres.

A l’estat espanyol, el procés de bancarització del sistema de caixes d’estalvi, els processos de fusions entre entitats, així com la ingent quantitat de recursos públics destinats a salvar el sistema bancari, tot socialitzant el pèrdues derivades de la mala gestió, i el resultant estat d’oligopoli financer no permeten pensar en que aquesta darrera crisi hagi suposat una superació de model, ans el contrari. Les entitats supervivents del procés de reestructuració bancària s’han assegurat que mai podran fer fallida, doncs han incrementat encara més la seva relació amb l’estat, forçant el fet que una fallida del sistema financer suposaria immediatament la fallida de l’estat.

En tot aquest temps, el món de les finances capitalistes, que posa en el centre els rendiments del capital, ha penetrat en totes les capes on es dona circulació econòmica, ja sigui el consum de persones o col·lectius, la producció de bens materials o immaterials, la distribució, etc… i ha estat la pedra de toc que, a partir de la seva exigència de resultats -que ara no només han d’enriquir als propietaris si no també a les entitats que l’hi ha deixat els diners- han fagocitat les possibilitats de l’economia productiva, ofegant-la fins al punt en el que ens trobem actualment.

Davant d’aquesta evidència, persones i col·lectius que treballen per la transformació social han pres la decisió de generar alternatives també en aquest àmbit. Recuperant l’esperit que portà al moviment cooperatiu català l’any 1934,en ple govern de la República, a crear la Caixa de Crèdit Agrícola i Cooperativa, fart d’alimentar amb la seva activitat als banquers convencionals, el teixit social ha construït el que anomenem avui el sistema de finances ètiques i solidàries. La pretensió d’aquest sistema és aplegar a persones i entitats per generar els circuits financers necessaris per a que les entitats vinculades a l’economia social i solidària puguin resoldre les seves necessitats financeres sense sortir de l’àmbit de l’economia social, regida per uns principis antagònics als de l’economia financera habitual.

Parlem de sistema de finances perquè són tot un seguit d’entitats el que el composen, conscient cadascuna de la seva utilitat com a instrument per resoldre unes necessitats concretes, però no totes. Comptes amb entitats a Catalunya com Coop57, que agrupa a més de 300 entitats de l’economia social i més de 2000 persones amb la voluntat de permetre a les entitats accedir al préstec gràcies a les aportacions de les persones, tot sota marcats criteris de democràcia, transparència, responsabilitat i sostenibilitat. Però també Arç cooperativa, única entitat de l’economia social que actua de proveïdora dels serveis d’assegurances que les entitats puguin necessitar, i posseïdora del segell internacional EthSI, que el reconeix com a part del sistema de finances ètiques. Altres entitats d’aquest sistema són Oikocredit, o el projecte FIARE, que en els propers anys possibilitarà que les finances ètiques comptin amb una entitat que permeti a persones i entitats tota la operativa bancària, que Coop57 no permet. També entitats com el FIDEM o l’Acció Solidària Contra l’Atur, que atorga crèdits sense interessos a persones en risc d’exclusió per iniciar activitats econòmiques.

Una de les característiques d’aquestes entitats és que defugen una acció vertical envers el territori, si no que inverteixen aquesta tendència en el moment que esdevenen realitat en aquells territoris en que el teixit social i econòmic han decidit que aquests instruments són necessaris. Així, Coop57 es regeix per un organ confederal que agrupa a les seves diferents seccions territorials, o FIARE, que compta amb grups promotors a nombroses regions de l’estat espanyol. Totes elles, però, posen a la seva base la voluntat treure les finances del seu lloc preeminent pel que fa als processos de creació de valor i de poder de decisió, i fer de les finances un instrument més dels que compta l’economia social per seguir amb el seu camí de transformació social a través de l’activitat econòmica.

ENLLAÇOS I MATERIALS D’INTERÈS

http://www.rtve.es/television/20121223/documentos-tv-finanzas-eticas/589921.shtml


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: